Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijf/adres:
B2 Deco
Kloostermanswijk wz 81
7891HJ KLAZIENAVEEN
tel: 06-15371955
Afhaaladres: Kloostermanswijk wz 81 Klazienaveen Telefoon: 06-15371955
E-mail: b2deco@outlook.com
KvK nummer 67842259
BTW nummer NL10.33.47.422.B01

Artikel 1: Definitie
1.1 B2 Deco is een online en offline winkel in woonaccessoires en meubels en Scandinavische producten, welke is te bezoeken via www.b2deco.nl of via facebook. Daarnaast staan wij frequent op verschillende markten en braderieën.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van B2 Deco zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de algemene voorwaarden van B2 Deco te kennen en deze te accepteren. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van B2 Deco en schriftelijk, per e-mail of telefonisch op te vragen bij:
B2 Deco
Kloostermanswijk wz 81
7891HJ KLAZIENAVEEN
tel: +31(0)615371955
e-mail: b2deco@outlook.com
2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.4 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
Algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod is vrijblijvend. B2 Deco is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als B2 Deco gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden B2 Deco niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. B2 Deco kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief BTW;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen B2 Deco de prijs garandeert.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door B2 Deco accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een verzonden bestelling.

4.2 B2 Deco kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien B2 Deco op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.3 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt B2 Deco onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar b2deco@outlook.com.

4.5 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.6 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.7 Ondanks dat B2 Deco de website up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt B2 Deco zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op sommige gebruikte/tweedehands producten (margeproducten) is geen BTW van toepassing dit wordt duidelijk bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.
5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert B2 Deco de Post NL tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
5.4 B2 Deco kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.
5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door B2 Deco zijn vrijblijvend, tenzij door B2 Deco schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door B2 Deco heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betaling
6.1 Er zijn meerdere mogelijkheden om te betalen.
– Ideal, u betaalt veilig in uw eigen bankomgeving, via de webwinkel.
– PayPal, via uw eigen PayPal account.
-. Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum door B2 Deco te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;
– Betalen bij afhalen, indien een product te groot of te zwaar is om te verzenden kunt u de betaling contant doen bij het afhalen. Het afhalen kan alleen op afspraak!
Betaling dient binnen 14 werkdagen na orderdatum aan B2 Deco te zijn voldaan, direct daarna wordt uw pakket verzonden.

Artikel 7: Levering
7.1 B2 Deco streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging (maatwerk), of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van B2 Deco.
7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt B2 Deco contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 14 dagen door B2 Deco op de rekening van de koper teruggestort. B2 Deco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
7.3 B2 Deco besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.
7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail b2deco@outlook.com binnen 7 dagen na leverdatum aan B2 Deco te melden. B2 Deco neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar B2 Deco. B2 Deco neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper.
7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.

7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van DHL Parcel van toepassing.
Brievenbuspakje+ binnen Nederland Maximumformaat: 38 x 26,5 x 3,2 cm.
Brievenbuspakje+
• Track & Trace

Wat kost versturen met DHL?
Binnen Nederland verstuur je een pakket al vanaf €5. En vanaf €7 bezorgen we ‘m over de grens. Je maakt je zending makkelijk online klaar voor vertrek. Betalen doe je snel en veilig met iDEAL of creditcard. Wil je extra services? Kies dan uit de volgende opties:
+ €0,00 Brievenbuspakket versturen naar een huisadres
+ €0,75 Pakket versturen naar een huisadres
+ €1,00 Pakketlabel laten aanmaken bij een DHL ServicePoint
+ €1,50 Pakket versturen met Extra Zeker (verzekerd tot €500)
+ €3,00 Pakket 10 kg tot 20 kg

Standaard wordt het pakket verzonden naar het huisadres. De kosten hiervoor zijn € 5,75.

Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. Hier kunt u naar informeren bij b2deco@outlook.com.

7.8 Sommige producten van B2 Deco kunnen niet worden verzonden. Dit staat duidelijk bij het artikel vermeld.

Artikel 8: Retourzending
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan;
– De koper B2 Deco binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (b2deco@outlook.com)op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan B2 Deco retourneert.
– De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.
8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door B2 Deco binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.
8.5 Het recht op teruggave geldt niet voor maatwerk, of door B2 Deco bewerkte producten op verzoek van de koper.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
10.1 B2 Deco staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat B2 Deco er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door B2 Deco, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover B2 Deco kan doen gelden.
10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan B2 Deco schriftelijk te worden gemeld via e-mail b2deco@outlook.com. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
10.4 De garantietermijn van B2 Deco komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. B2 Deco is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
10.5 De garantie geldt niet als:
– De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De originele verpakking niet meer aanwezig is;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van B2 Deco en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
11.1 Hoewel B2 Deco ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.
11.2 B2 Deco is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
11.3 B2 Deco is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
11.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. B2 Deco behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren

Artikel 12: Copyright
12.1 Het is niet toegestaan om teksten en foto materiaal te kopiëren zonder daarvoor eerst schriftelijke toestemming te hebben gevraagd aan B2 Deco.
Heeft u nog vragen, klachten of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.